Nog geen reacties

Jezus volgen in zijn lijden

Gedurende de Veertigdagentijd zijn er op de woensdagavonden om 19.30 uur in de dagkapel van de St. Martinuskerk aan het Oosteinde te Voorburg vieringen met Woord en gebed, met zang en stilte. Deze vieringen worden vanuit de Sint Maartenparochie en de Martini wijkgemeente (PGV) voorbereid. Het thema is dit jaar: Jezus volgen in zijn lijden.

Op de vijf avonden wordt Jezus gevolgd aan de hand van het Evangelie volgens Lucas:

4 maart Gethsemane Lc 22,39-46
de gevangenneming Lc 22,47-53
11 maart de verloochening door Petrus Lc 22,54-62
voor de Raad Lc 22,63-71
18 maart voor Pilatus Lc 23,1-7
voor Herodes Lc 23,8-12
25 maart weer voor Pilatus Lc 23,13-25
naar het kruis geleid Lc 23,26-32
1 april de kruisiging Lc 23,33-43
het sterven van Jezus Lc 23,44-49

 

Na de vieringen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie of thee en gaan we met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen.

Op de eerste woensdag (4 maart) bespreekt diaken Pier Tolsma het hongerdoek ‘De levenskring: Volheid van leven’. Dit hongerdoek is geschilderd door de Kameroenese kunstenaar René Tchebetschou. Hij liet zich inspireren door de sociale en culturele omstandigheden in zwart Afrika met nadruk op zijn eigen land Kameroen. Het doek volgt daarbij het Onze Vader, zoals dat in Afrika wordt ervaren, beleefd en gebeden.

 

Op de laatste woensdag (1 april) vertelt Netty Dondorp over de joodse Pesachmaaltijd.

 

Op de overige drie avonden (11, 18 en 25 maart) gaat het over het boek ‘Alleen liefde heeft toekomst’.
Pastor Ton van Eijk leidt deze drie avonden. Een recensie van dit boek vindt u hier.

Plaats een reactie