Nog geen reacties

Jaar van de Roepingen

Vandaag (13 januari) is het nieuwe diocesane themajaar gestart op het het feest van de Doop van de Heer. Dit jaar wil de bisschop extra aandacht vragen voor de Kerk als gemeenschap van geroepenen. De bisschop nodigt alle gelovigen in het bisdom uit om in 2019 aandacht te hebben voor het Jaar van de Roepingen “om bisdombreed stil te staan bij de roeping die we van de Heer ontvangen hebben, als gemeenschap en persoonlijk. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uit te dragen in woord en daad”, aldus de bisschop. “In en vanuit de Kerk heeft ieder van ons een missionaire taak.”

De korte brief vraagt om het geloof te bewaren en de rijkdom van Jezus’ blijde boodschap moedig door te geven aan andere mensen en aan nieuwe generaties. De brief vindt u hier.

Binnen onze parochiefederatie zullen we op verschillende manieren aandacht schenken aan het Jaar van de Roepingen. In het parochieblad Kerk aan de Vliet verschijnt een serie over dit thema. Op donderdag 7 februari zal diaken Tolsma het over dit onderwerp hebben tijdens de pastorale ontmoeting in Leidschendam. Zie voor meer informatie hier.

 

 

Plaats een reactie