Nog geen reacties

Inzameling Voedselbank: Help te delen!

Het is een goed gebruik dat wij evenals andere kerken in Leidschendam en Voorburg rond het feest van Sint Maarten een inzameling organiseren ten behoeve van de Voedselbank Stichting Buren. In verband met corona is besloten dat deze inzameling dit jaar niet in de kerken zal plaatsvinden. Wel zal er in de St. Martinus en de HH. Petrus en Paulus op 7 en 8 november een tweede collecte zijn ten bate van de Voedselbank.

Ook wijzen wij u op het volgende. Er wordt dit jaar een actie georganiseerd door AH Nederland en Voedselbanken Nederland in de periode van 9 tot en met 20 november. Voedselbank Stichting Buren heeft met AH Leidschenhage en AH Julianaplein afgesproken dat zij een grote actie ondersteunen op 14 november. Voor 14 november zijn er nog vrijwilligers nodig die twee tot tweeënhalf uur bij een AH willen staan bij het uitdelen van boodschappenlijstjes of het inpakken van de geschonken waren. U kunt zich melden via info@voedselbanklv.nl.

Gaat u voorlopig liever niet de straat op, dan is de eenvoudigste methode het storten van een geldelijke bijdrage op nummer NL03 ABNA 0613 5832 21 van Voedselbank Stichting Buren. Wij hopen van harte dat u mee doet met deze acties zodat de Voedselbank in de periode van Kerstmis weer extra feestelijke kerstpakketten samen kan stellen.

Het werk van de Voedselbank
De Voedselbank zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen toch voldoende te eten hebben. Helaas is de Voedselbank nog steeds hard nodig. Ondanks alle sociale voorzieningen, neemt het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft toe.

Het is daarom belangrijk om de Voedselbank ook dit jaar weer te steunen. Het delen met de medemens is fundamenteel verbonden met christelijk geloven en handelen. Wij willen oog houden voor mensen die in onze samenleving extra aandacht en hulp nodig hebben.

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.