Nog geen reacties

Inspiratiedag: Zorg voor de schepping

De zorg voor de schepping vraagt onze voortdurende aandacht. Op zaterdag 22 oktober staan we hierbij uitgebreid stil in de H. Bonifatiuskerk. Marjolein Tiemens spreekt over ‘Ecologische bekering: verwondering, verbondenheid en dankbaarheid’. Zij laat zich hierbij leiden door de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus en de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Daarna is er een natuurwandeling in het Rijswijkse Bos en daarnaast zijn er twee workshops: een over duurzaam tuinieren en een over groene kerken. Graag u vooraf aanmelden.

Het programma ziet er als volgt uit:
09.30 uur: inloop en koffie
10.00 uur: inleiding door Marjolein Tiemens
11.00 uur: koffiepauze
11.15 uur: natuurwandeling en workshops
12.15 uur: afsluiting in de kerk met gebed

Inleiding en natuurwandeling
‘Wees geprezen, mijn Heer, zong de heilig Franciscus van Assissi.’ Zo begint de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus, waarin hij zijn zorg uitspreekt over de toestand van ons gemeenschappelijke huis, moeder aarde. In de encycliek roept de paus op tot een ecologische bekering. Hij noemt Franciscus van Assisi als het grote voorbeeld hoe dat te realiseren. Franciscus leefde vanuit en verwondering voor de natuur en voelde zich verbonden met al wat leeft. Dat bracht hij tot uiting in het loflied, het Zonnelied, waarin hij alle elementen en alles wat leeft, broeders en zusters noemt.

In het tweede deel van de ochtend zullen we een (korte) meditatieve wandeling maken aan de hand van het Zonnelied van Franciscus van Assisi met meditatieve teksten bij zuster water, broeder zon, broeder wind en zuster aarde.

Voor Marjolein Tiemens-Hulscher zijn zowel het (christelijk geloof) en de biologie inspiratiebronnen om een duurzame levensstijl te ontwikkelen. Zij heeft plantenveredeling in Wageningen gestudeerd en is vijfentwintig jaar werkzaam geweest als onderzoeker, zowel in de biotechnologie als in de biologische landbouw. In Driebergen is ze ‘lekenvoorganger’ in de katholieke kerk. Met Groen Geloven verbindt zij geloof met biologische kennis om van daaruit keuzes te kunnen maken die recht doen aan al het leven.

Workshops
Onder leiding van Oscar de Man worden er ervaringen uitgewisseld over ‘duurzaam tuinieren’. Oscar, die in de polder een eigen moestuin heeft wil, naast algemene onderwerpen aangaande duurzaam tuinieren bespreken, zijn eigen ervaringen met duurzaam tuinieren delen  en in gesprek komen in hoeverre we gezamenlijk in onze parochietuinen duurzaam tuinieren handen en voeten kunnen geven. De tweede workshop ‘groene kerken’ is onder leiding van Giovanni Marangoni, die als bestuurslid de zorg voor de gebouwen van de parochies heeft. Hier wordt gesproken over energiegebruik, duurzame producten, afvalverwerking et cetera.

Aanmelding
Deelnemers aan de inspiratiedag worden verzocht zich vooraf hiervoor aan te melden via het secretariaat van H. Bonifatiusparochie: 070 399 24 16 of per e-mail.

Fotowedstrijd
Als voorbereiding op deze dag is er een fotowedstrijd voor alle leeftijden. Het thema is ‘Mens en schepping’. Maak met uw foto’s uw verwondering en zorg voor de schepping zichtbaar. Of geef uiting aan uw afschuw, aanklacht of protest. De positieve of negatieve rol van de mens binnen de schepping kan uw onderwerp zijn. Het gaat om foto’s liefst uit uw eigen omgeving. Voorwaarde is dat ze in Nederland genomen moeten zijn. Zie hier voor meer informatie over de fotowedstrijd.

Plaats een reactie