4

Inspiratie in deze tijd van het coronavirus

Nu onze kerken gesloten zijn willen wij u ook via deze weg nabij zijn
en u steunen met teksten van de leden van het pastoraal team en met verwijzingen naar andere websites.

 

Laten we van Abraham leren bidden met geloof

In zijn vijfde catechese over het gebed tijdens de algemene audiëntie van woensdag 3 juni 2020 sprak de paus over het gebed van Abraham.

“Abraham is dus ‘de man van het Woord’. Wanneer God spreekt, wordt de mens ontvanger van dat Woord en zijn leven wordt de plaats waar het vlees wil worden.” Lees hier voor meer.

 

Paus bidt voor George Floyd en veroordeelt discriminatie

Paus Franciscus heeft zich vandaag bij de virtuele algemene audiëntie gericht tot de burgers van de Verenigde Staten. Dat deed hij naar aanleiding van de dood van de Afro-Amerikaanse arrestant George Floyd in Minneapolis. De paus veroordeelde daarbij elke vorm van racisme. Ook wees hij op de averechtse effecten van geweld tijdens de protesten. De Heilige Vader sprak voor de televisiecamera die stond opgesteld in de Bibliotheek van het Apostolisch Paleis. Nog steeds vinden er vanwege de coronacrisis geen reële algemene audiënties plaats. Zie hier voor meer.

 

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen: ‘Mogen wij u een vraag stellen?’

‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief die de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020 aan de gelovigen schrijven. Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerkbezoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maanden waarin er geen publieke vieringen waren. Zie hier voor meer.

 

Laudato si’-week

Paus Franciscus heeft alle katholieken uitgenodigd om deze week als Laudato si’-week te vieren.
Op 24 mei is het vijf jaar geleden dat de encycliek Laudato si’ verscheen.

Diaken Tolsma schreef over Duurzame duurzaamheid. Zijn column vindt u hier.
Deze column is ook op http://kerkenmilieu.nl/ te vinden.
Op 19 en 22 mei gaan de gebedsvieringen over Laudato si’.

 

Vaticaan lanceert Jaar van Laudato Si’

Op 24 mei 2020, de vijfde verjaardag van de ‘groene encycliek’ start het Jaar van Laudato Si’. Dat moet een jubileum voor de aarde betekenen, een tijd van herstel. Zie hier voor meer.

 

Paus wijdt boodschap 54e Wereldcommunicatiedag aan thema ‘verhalen vertellen’

Zondag 24 mei is Wereldcommunicatiedag. Paus Franciscus kiest in zijn boodschap voor deze dag voor het thema ‘verhalen vertellen’: ‘Omdat ik geloof dat wij om niet te verdwalen er behoefte aan hebben de waarheid van mooie verhalen in te ademen: geschiedenissen die opbouwen, niet afbreken; geschiedenissen die helpen onze wortels te herontdekken en om de kracht te vinden om samen verder te gaan.’

Zie hier voor meer en de voor de Nederlandse vertaling van de boodschap van de paus.

 

Inleiding broeder Johan OSB over het Woord van God

Broeder Johan te Velde spreekt op uitnodiging van de Bisschoppelijke Brielse Commissie. Hij spreekt in zijn lezing over het Woord van God in de liturgie en in het bijzonder over de rol van de lector of lectrice bij het lezen van het Woord van God.

 

Paus start nieuwe catechese over het gebed

We zijn allemaal bedelaars naar God!
In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 6 mei 2020 opende paus Franciscus een nieuwe reeks over het mysterie van het gebed. Zie hier voor meer.

 

Videoboodschap van bisschop Van den Hende aan de zorg

Barmhartigheid en bekommernis in de anderhalvemetersamenleving

 

 

Priesterstudenten bisdom Rotterdam maken video voor Roepingenzondag

 

Videoboodschap van de bisschop aan de vormelingen

 

Ware vreugde is compromissen afwijzen en de weg van Jezus gaan

In zijn catechese voor de audiëntie van woensdag 29 april besprak de paus de laatste zaligspreking: zalig wie vervolgd wordt om de gerechtigheid. Zie hier voor meer.

 

Zingen tijdens coronacrisis: onlinecursus gregoriaans

Herman Finkers en Wishful Singing komen met een onlinecursus gregoriaans. In zeven lessen kunnen deelnemers de basisbeginselen van het zingen van gregoriaans leren en de meditatieve uitwerking van de muziek ervaren. Zie hier voor meer.

 

Nieuw katholiek platform

HoevindjeGod-online.nl
Bedoeld voor wie het geloof wil verkennen of beleven.
Het biedt verschillende cursussen en elke deelnemer krijgt een persoonlijke e-coach.

 

Paus Franciscus waarschuwt voor virtualisering van de godsdienst

Tijdens deze pandemie is de Kerk gedwongen om de sacramenten te vieren zonder de directe aanwezigheid van mensen, zei de paus op vrijdag tijdens zijn dagelijkse vroegmis, die rechtstreeks op tv wordt uitgezonden. Maar in vieringen waar de deelname van de gelovigen alleen via de media mogelijk is, zijn de mensen “samen en toch niet samen” en is de communicatie “niet echt maar alleen geestelijk”, zei Franciscus. Lees hier meer.

 

Europese bisschoppen vragen aandacht voor vluchtelingen

De Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE) roept de EU-landen op om gul om te gaan met de asielaanvragen van vluchtelingen op de Griekse eilanden, vooral als het gaat om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Dat kan helpen beletten dat zij met het coronavirus besmet raken en ervoor zorgen dat diegenen die wel besmet zouden zijn de nodige medische zorgen kunnen ontvangen. Lees hier meer.

 

JongKatholiek organiseert digitale catechese avond over voor- en nadelen van online liturgie

Op 24 april organiseert JongKatholiek een digitale catechese avond met als spreker broeder Michael Dominique Magielse o.p. In een online-sessie gaat hij in op de voor- en nadelen van online liturgie en over de (online) mogelijkheden om in de coronacrisis tot een ontmoeting met Christus te komen. Meer informatie vindt u hier.

 

Paus Franciscus: ‘Rusteloosheid kan teken van geestelijke groei zijn’

De paus behandelde vandaag de zevende zaligspreking: ‘Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’ (Mt 5,9). Hij onderscheidde twee vormen van vrede. De eerste is bedoeld met het Bijbelse begrip Shalom, dat duidt op een overvloedig en bloeiend leven. De tweede is de moderne notie van innerlijke sereniteit, van “rust, harmonie, innerlijk evenwicht”. Zie hier voor meer.

 

Paasbrief van de Nederlandse bisschoppen

De kern van de boodschap van Nederlandse bisschoppen luidt:
“Het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!”
De brief en verdere toelichting vindt u hier.

 

Urbi et orbi en Paasboodschap van de paus

Nu geen tijd voor onverschilligheid, egoïsme, verdeeldheid en vergetelheid.
Hier vindt u een verslag van het Urbi et orbi en de tekst van de Paasboodschap van de paus.

 

Vanuit het pastoraal team

Op de zondagen is er om 11.00 uur een rechtstreekse uitzending van de Eucharistieviering.
Op de door-de-weekse dagen worden korte gebedsvieringen met een overweging uitgezonden.
De toegang tot deze uitzendingen vindt u onder: Oproep tot gebed.

 

Voor jongeren

Op JongKatholiek nu in de tijd van corona: Online & face2face catechese! Zie hier.

 

Voor gezinnen

Samen de Goede Week en Pasen beleven met een beknopt beeldverhaal. Dit beeldverhaal met zeventien plaatjes begeleidt je van Palmzondag naar Pasen. Het is te vinden op het Belgische Kerknet of als pdf: Beeldverhaal Goede Week.

Om thuis de zondag te vieren met kinderen: www.kinderwoorddienst.nl

Ook in deze tijd ‘Palmpaasstokken’ maken voor zieken en ouderen. Zie hier.

‘Geloven thuis’ wil kinderen helpen positieve, hoopvolle mensen te worden met een goede boodschap: het Evangelie van Jezus Christus, zoon Maria, Zoon van God. Gebeden en rituelen spelen daarbij een rol en ook de Bijbel, als onze bron van openbaring. ‘Geloven thuis’ getuigt van een liefdevolle God, die een goede wereld wil voor alle mensen.

Op Samuel Advies is er voor iedere zondag telkens een gratis vertel/kleurplaat, een werkje en een doordenkertje te downloaden. Daarnaast is er materiaal en advies voor de geloofsopvoeding van kinderen, tieners en jongeren.

 

Spiritualiteit voor coronatijd: een nieuwe website van de jezuïeten

Reikhalzend verwachten wij Pasen. Mag Christus jouw kamers verlichten? Het wordt een Goede Week zoals we nooit eerder meemaakten. Vieren achter een scherm, we zijn er al wat aan gewend, maar hoe moet dat tijdens dit hoogtepunt van het liturgisch jaar?

Zoveel vragen… Zoveel geestelijke nood ook. Daarom maakten de jezuïeten een speciale website: www.spiritualiteitvoorcoronatijd.org. Je vindt er tips, gebedshulp, inspiratie, achtergronden en meer.

 

Diverse websites

Rechtsboven op uw scherm boven de menubalk vindt u onder het woord ‘links’ de toegang tot een overzicht van verschillende websites: informatief en inspirerend. Een aantal deze links worden hier herhaald.

katholiekleven.nl: geloof, hoop en liefde in de katholieke Kerk op YouTube; hier vindt u de laatste nieuwsbrief van katholiekleven.nl
JongKatholiek: gericht op katholieke jongeren
Katholiek Gezin
Catechese van de Goede Herder: religieuze vorming voor kinderen vanaf drie jaar
Bewust Katholiek: preken, vlogs en filmpjes over de Sacramenten

 

Interviews met pastoor Bakker

Vanuit het bisdom werd onze pastoor geïnterviewd. U vindt het interview hier.
Interview van Midvliet TV met pastoor Bakker: https://www.youtube.com/watch?v=02de_8MtLj8

 

Brief van bisschop Van den Hende aan alle gelovigen in parochies en instellingen

In een brief aan alle gelovigen die op vrijdag 13 maart is verstuurd, dankt bisschop Van den Hende hen op voorhand voor de betrachte zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid in parochies en instellingen. De bisschop vraagt om gebed en om aandacht te houden voor kwetsbare mensen die in Christus’ Naam een beroep doen op onze solidariteit (cf. Matteus 25, 40): “Al kan er in deze tijd van het coronavirus sprake zijn van quarantaine en isolement, we worden geroepen om niet ons hart te sluiten, noch voor Heer en noch voor onze medemens.”

U vindt de brief hier.

Reacties ( 4 )

 1. Beantwoorden
  Liesbeth Teunissen zeg

  Mooie overweging van Kapelaan Huntjes. Fijn dat er een luisterversie was. Op dit moment zie ik zelf namelijk niet goed en zijn grote stukken tekst lezen voor mij niet nu mogelijk. Hoop dan ook dat er vaker een luisterversie komt. De inhoud van de overweging heeft me wel flink aan het denken gezegt.

 2. Beantwoorden
  Lan Pham-Le zeg

  Hartelijk dankt voor verschillende suggesties om inspiratie op te doen en in verbinding te blijven met onze katholieke geloofsgemeenschap via de sociale media en door de overwegingen vanuit ons eigen pastorale team te lezen en te luisteren om nog steeds een verbindingsgevoel met onze eigen kerken in deze moeilijke tijd te hebben. De overweging van kapelaan Huntjens spreekt mij enorm aan om in te zien en te beseffen van onze blindheid tegenover God met onze menselijke gedachten, verwachtingen en illusies. Een sterk bemoediging in het geloof en vertrouwen in God zodat wij onze ogen echt kunnen openen.
  Verder heb ik alleen een suggestie om actuele, nieuwe artikels niet in eerder geplaatste datum toe te voegen, maar weer bovenop in “Actueel” rubriek te plaatsen. Bij toeval heb ik gelukkig eerder gelezen artikels; de overweging van kapelaan Huntjens en de oproep van de paus en aankondiging extra urbi et orbi op tijd gevonden.

 3. Beantwoorden
  Webmaster zeg

  Bedankt voor uw suggestie. We hebben nu als eerste bericht een leeswijzer toegevoegd.

 4. Beantwoorden
  J.olsthoorn zeg

  Dank jullie wel… prachtig dat dit mogelijk is… tekst en beeld… er is hiervoor veel werk verzet… Ik hoop dat velen deze mogelijkheid van samen Kerk zijn zullen vinden en meebeleven… J. Olsthoorn

Plaats een reactie op Lan Pham-Le

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.