Nog geen reacties

Het torenuurwerk van de Sint Martinuskerk

Het karakteristieke torenuurwerk hebben we met pijn in het hart moeten aanpassen vanwege verschillende recente en vanuit het verleden geuite klachten uit de buurt. In de buurt van een kerk gaan wonen betekent dat het geluid van klokken erbij hoort. Recent is er niet alleen iets gevraagd aan ons, maar een bijzonder ambtenaar ‘toezichthouder milieu en overlast’ heeft ons aangesproken, dat de geluidsnorm in de nachtelijke uren door het torenuurwerk de grenzen van toelaatbaar, respectvol geluid overschrijdt, zoals dat vastgelegd is in wetgeving met betrekking tot geluidsnormen. Een andere geluidsnorm geldt voor overdag. Omdat er met het oog op vrijheid van godsdienst geen duidelijke voorschriften met betrekking tot geluidsnormen naar religieuze gebouwen zijn, betekent dit niet dat we in een meer en meer geseculariseerde samenleving ons doof moeten blijven houden voor klachten van onze medemensen.

Het torenuurwerk van de Sint Martinuskerk kende iets bijzonders. Je kon aan de toon en aantal slagen het vorderen van de tijd per uur horen. Omdat het torenuurwerk geen mogelijkheid had om het ‘uit’ te zetten tijdens de nachtelijke uren en ook geen mogelijkheid bood om het zachter te laten klinken in de nachtelijke uren, en ook niet het aantal klokslagen te verminderen in die uren, hebben we als federatiebestuur besloten dit bijzondere torenuurwerk in z’n geheel aan te passen. De reacties zullen verschillen van ‘hoe halen ze in het hoofd om een zo lange traditie om zeep te helpen’ tot ‘de bijzondere sfeer direct naast en rondom de kerk is ermee gediend’. Wat de naaste toekomst verder gaat aandienen, zal met wijsheid en respect naar traditie en huidige tijd bekeken worden. Maar één ding staat voorop: het geluid van de klokken hoort bij een kerkgebouw en mag ons gedurende de dag begeleiden en herinneren aan de tijd die ons gegeven is met dank aan onze Schepper. Dat onze klokken nog tientallen jaren mogen luiden met name om ons op te roepen om samen te komen in het huis van onze God. Daartoe hangen de klokken in de toren van onze Sint Martinuskerk.

Het federatiebestuur.

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.