Nog geen reacties

Grafschennis op het kerkhof van de Sint Martinus in Voorburg

De laatste week van april is de parochie Sint Maarten opgeschrikt door grafschennis op haar begraafplaats naast de kerk. Op maandagochtend meldde de tuinploeg dat ze, verspreid over het kerkhof, verschillende beschadigde graven hadden opgemerkt. De politie is meteen gekomen en heeft onderzoek gepleegd, en
’s middags is ook de burgemeester langs geweest om met eigen ogen de beschadigingen te aanschouwen.

In totaal zijn meer dan een tiental graven beschadigd, variërend van omgeduwde gedenktekens, verplaatste voorwerpen, stukgeslagen stenen kruisen, een losgetrokken houten kruis van een kindergraf en, het meest in het oog springend, het gehavende Piëta-beeld (moeder Maria die het levenloze lichaam van haar zoon, de gekruisigde Jezus, op haar shoot ondersteund), dat prominent in het midden van de begraafplaats te vinden is. Wat er precies gebeurd is, is moelijk te achterhalen. Volgens verschillende parochianen waren de graven op zondag, de dag ervoor, al beschadigd. Het lijkt erop dat een vandaal (of meerdere), het kerkhof is binnengekomen, daarbij het kruis van de kinderbegraafplaats heeft losgetrokken en ermee willekeurig op los heeft geslagen, waarbij vooral het Piëta-beeld het zwaar te verduren heeft gehad. Het kinderkruis is daarna achtergelaten op een ander graf.

Gelukkig konden de bekwame vrijwilligers van de tuinploeg de meeste graven in de oorsponkelijke staat terugbrengen, maar een drietal graven en de Piëta zijn ernstig beschadigd zodat nog nader onderzocht moet worden wat eventueel hersteld kan worden. De Piëta op het kerkhof, een 120 jaar oud zandstenen beeld van beeldhouwer J. Maas, is een gemeentelijk monument en siert het bijbehorende priestergraf.

Op dezelfde maandag is een specialist gekomen die de verschillende brokstukken geborgen heeft, ook van de twee lantarens die bij het priestergraf hoorden, en die ook stukgeslagen zijn. Volgens deze specialist zou het mogelijk moeten zijn het beeld te herstellen, maar voor de twee lantaarns vreesde hij het ergste.

In en rond de begraafplaats zijn geen camera’s opgesteld en is geen beveiliging voorzien. De begraafplaats van de Sint Martinus parochie is al lange tijd niet meer in gebruik, in de zin dat er niet meer nieuwe overledenen begraven worden. Het is wel open voor het publiek, voornamelijk bedoeld voor belangstellenden die in alle rust en afzondering een bezoek willen brengen aan hun overleden familieleden of op zoek zijn naar een moment van stilte en bezinning, mogelijk nadenkend over het motto van de oude trappisten: ‘memento mori’.

Plaats een reactie