Nog geen reacties

Gezamenlijke Ziekenzalving

In het Evangelie lezen we dat de zieken Jezus willen aanraken, “want er ging van Hem een kracht uit die allen genas” (Lc 6,19). In het geloof dat Hij de geneesheer is die de zieken nodig hebben en dat Hij in de sacramenten niet ophoudt ons aan te raken dienen we dit najaar weer in gemeenschappelijke vieringen het Sacrament van de Zieken toe. Zo zal de Heer hen die door ziekte of ouderdom ernstig verzwakt zijn bijstaan met de troost, vrede en bemoediging van zijn heilige Geest. U bent uitgenodigd een naast familielid of goede bekende mee te nemen, die zijn/haar hand op uw schouder kan leggen als u gezalfd wordt.

Leidschendam en Voorburg
De Ziekenzalving is op dinsdag 12 september om 14.30 uur in de St. Martinuskerk in Voorburg en op donderdag 14 september om 14.30 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. Wilt u zich opgeven bij het Centraal Parochiebureau in Voorburg, 070 327 45 11, of het secretariaat te Leidschendam, 070 327 43 10, met vermelding van de kerk en eventueel gewenste hulp bij vervoer.

Rijswijk
Op dinsdag 26 september om 14.30 uur is de Ziekenzalving in de HH. Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk. Meldt u zich daarvoor aan bij het Open Huis van die kerk, 070 394 07 08, onder vermelding van het aantal personen en eventueel gewenste hulp bij vervoer.

Ontmoeting
Na afloop van deze vieringen bent u welkom voor ontmoeting en samenzijn met een kop koffie of thee. Wij hopen velen van u te ontmoeten.

Plaats een reactie