Nog geen reacties

Gedeeltelijke Nederlandse vertaling brief paus

‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht) is de titel van de brief van paus Franciscus die begin april verscheen. Met deze exhortatie brengt de paus een van de thema’s van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) onder onze aandacht. Hij roept ons op gehoor te geven aan ”de algemene roeping tot heiligheid. Deze uitnodiging en verplichting geldt voor alle gelovigen.

Vooruitlopend op de geautoriseerde Nederlandse vertaling heeft diaken Pier Tolsma een aantal belangrijke fragmenten van de brief vertaald, zodat u kennis kunnen nemen van de boodschap die paus voor ons heeft. Zie https://diakenpiertolsma.com/2018/05/09/verheugt-u-en-juicht/

De vreugde die het volgen van onze roeping tot heiligheid geeft, is er niet alleen voor hen die door de Kerk heilig worden verklaard. Iedere gelovige wordt geroepen tot heiligheid. Dat vraagt geen speciale geloften, kwalificaties of diploma’s. Het gaat om het leven van alledag, om het goed doen van de gewone dingen. Iedereen is geroepen zijn leven op zijn eigen wijze goed te leven. Het gaat om het vinden van het geluk in het bijzondere van het gewone. Er is geen sprake van een blauwdruk, van een sjabloon. De paus geeft geen pasklare antwoorden. Hij geeft richtingen aan. Deze brief heeft een sterk pastoraal karakter. Het is geen hoogdravende en ingewikkelde tekst.

Plaats een reactie