Nog geen reacties

Feest Sint Maarten en lampionnenoptocht

10 november Sint Maartenviering

Het patroonsfeest van de Sint Maartenparochie wordt feestelijk gevierd op 10 november om 9.30 uur met een viering voor een ieder van 0 tot 100 jaar. De jongste kinderen kunnen meelopen met een lampion in de openingsprocessie. Voor alle kinderen is er de nevenviering waarin wordt verteld over de betekenis van Sint Maarten. Het Sint Maartenkoor ondersteunt de viering met ook op kinderen afgestemde liederen. Wie weet is ook Sint Maarten in vol ornaat aanwezig in de kerk.

11 november lampionnenoptocht Sint Maarten

Op 11 november om 18.30 uur is de tradionele Sint Maartenoptocht door de straten van Voorburg. Politie, vrijwilligers en drumbands begeleiden de optocht. Kinderen met lampion krijgen soms lekkernijen van gulle gevers! Verzamelen om 18.15 uur bij de kruising Vlietwijck/Oosteinde, start 18.30 uur. De optocht wordt afgesloten op het bordes van de Sint Martinuskerk, waar Sint Maarten hoog in de toren zal verschijnen en afdalen om aan kinderen Sint Maartenappeltjes uit te delen. Zie ook www.sintmaartenlampionoptocht.nl.

Plaats een reactie