Nog geen reacties

Digitale Veertigdagenretraite

Als voorbereiding op het Paasfeest bieden de Jezuïeten ook dit jaar weer een Veertigdagenretraite aan. De deelnemers krijgen dagelijks een e-mail met een Bijbeltekst en begeleidende vragen ter overweging. Zo kunt u dagelijks bidden met behulp van computer of smartphone. Deze retraite is gratis; u kunt zich, als u nog niet eerder aan zo’n retraite deelnam, inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.

De deelnemers kunnen als zij dat willen hun ervaringen uitwisselen. In onze federatie kan dat op de zaterdagen 7 en 21 maart en 4 april, van 10 tot uiterlijk 11.30 uur in de Benedictus en Bernadettekerk. We kunnen dan met elkaar delen wat ons de voorafgaande week in ons gebed heeft getroffen en van anderen horen hoe zij hun gebed hebben beleefd. Het spreken over de eigen ervaring en het luisteren naar wat anderen heeft geraakt, is verdiepend en verrijkend. “Door hier te zitten en erover te praten komt God dichterbij!” De bijeenkomst staat open voor àlle gemeenschappen in en buiten onze federatie.

De bijeenkomsten worden begeleid door Yvonne en Emile Verviers-Beker. U kunt zich bij hen per e-mail aanmelden en informatie vragen. Van harte welkom!

Plaats een reactie