Nog geen reacties

Dialoog tussen katholieken en moslims

Door de steeds veranderende samenleving is het van belang ons te verdiepen in en te interesseren voor de geloofsbeleving van onze medemensen die niet zijn opgevoed in het christelijk geloof. Zij wonen en leven in onze omgeving en misschien wel bij u in de buurt. Hiervoor hebben de bisschoppen de landelijke Contactraad Interreligieuze Dialoog, CID opgericht. Namens het bisdom Rotterdam is diaken Pier Tolsma lid van de CID.

In vijf bijeenkomsten met als thema ‘Geloof en beroep’ organiseerden het islamitisch platform INS en de katholieke CID een dialoog met moslims en christenen met eenzelfde beroep over de rol van het geloof in hun beroepsuitoefening. Naar aanleiding hiervan is een handreiking voor de dialoog tussen christenen en moslims gemaakt en worden richtlijnen gegeven voor het organiseren van dialoogbijeenkomsten. Het boekje is gepresenteerd tijdens een maaltijd waarvan een video gemaakt is.

Een pdf van het boekje vindt u hier.
Voor meer informatie over het boekje en de interreligieuze dialoog zie hier.

Plaats een reactie