Nog geen reacties

Diakenwijding Henk van Zoelen

Mensen bekend maken met Christus

In het parochieblad van augustus/oktober heeft Henk van Zoelen ons bedankt voor de begeleiding en samenwerking tijdens de pastorale stage in onze parochies. In de afgelopen twee jaar ontmoetten wij hem bij diverse gelegenheden, nu, bij het afscheid willen wij graag meer weten over zijn keuze om zich op 10 november tot diaken te laten wijden.

De basis voor zijn roeping is al vroeg gelegd. Geboren en getogen in Zoetermeer is Henk opgegroeid in een traditioneel katholiek gezin. Zo is hij misdienaar, acoliet en koster geweest en heeft hij gezongen in het kinderkoor: “Ik heb dus best veel tijd in de kerk doorgebracht, ook met rouw en trouw en vieringen door de week.”

Tijdens het studie Duitse Taal- en Letterkunde in Leiden heeft hij zijn vrouw ontmoet. Maar na de lerarenopleiding is hij in plaats van voor de klas bij PTT Post beland, waar hij tijdens zijn studie al als zaterdagbesteller gewerkt had. Hierna is Henk bij PTT Post het financiële werkveld ingerold en heeft hij bijna vijfentwintig jaar als business- en projectcontroller gewerkt.

Ruim vijftien jaar geleden begon hij zich af te vragen of hij zijn hele leven in de financiële wereld zou willen blijven: “Door mijn werk zag ik hoe de mensen soms de rekening gepresenteerd krijgen van maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor zij in de problemen komen en soms het hoofd niet boven water kunnen houden.” Door zijn vrijwilligerswerk in Banneux en als mantelzorger zag hij de behoefte aan pastorale zorg en aan aandacht bij ouderen en zieken. De vraag was echter: “Heeft God mij voor dit dienstwerk bestemd?” Het beantwoorden van deze vraag heeft nog wel enkele jaren geduurd, ook omdat de zesjarige studie gecombineerd moest worden met een baan en met zijn gezin met drie opgroeiende kinderen.

Diakenambt
Uiteindelijk heeft Henk voor deze weg gekozen. Wat sprak hem bij het diakenambt aan? De diaken is voor de verkondiging in de dienst van het woord, voor de dienst van de tafel en voor de liefdewerken – diaconie of caritas: “Samenvattend de zorg voor de mensen, door Christus als dienaar present te stellen, zoals zo mooi verwoord in het Johannes Evangelie: Jezus wast de voeten van de apostelen bij het Laatste Avondmaal.” De kortste beschrijving van diaconie is ‘helpend handelen’ In zijn eindscriptie schreef hij: “Diaconie is gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen en mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen.”

Na zijn stage-ervaringen wil hij hierbij toevoegen: “Een diaken verbindt mensen, is degene die zich inzet voor gemeenschaps- en kerkopbouw. Zijn taak is contact te leggen met mensen, mensen onderling in contact te brengen maar ook contact bevorderen tussen Kerk en mensen en tussen Kerk en buitenwereld, steeds vanuit zorg en aandacht voor mens.” Diaconie zet zich ervoor in om iedere mens (weer) deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven, waarin verbroken verbindingen hersteld zijn, geeft Henk aan, die hierbij aandacht voor zieken, ouderen, nabestaanden, mensen die hun baan kwijt geraakt zijn, maar ook daklozen, vluchtelingen en cliënten van de voedselbank als voorbeelden aanhaalt.

Aan de slag bij Maria Sterre der Zee
Per september is Henk benoemd als kandidaat-diaken in de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag: “Mijn aandachtsgebieden zijn diaconie met de Voedselbank in de Schilderswijk en de PCI als belangrijkste taak, en daarnaast jongerenwerk.” Hiernaast is Henk eerstverantwoordelijke voor een van de geloofsgemeenschappen: H. Driekoningen met als kerken Paschalis Baylon en Onbevlekt Hart van Maria: “Natuurlijk neem ik alle ervaringen uit de pastorale stage mee, van liturgie tot catechese en diaconie zoals de Voedselbank in Rijswijk.” Na de wijding begin november wordt zijn takenpakket uitgebreid met huwelijken en dopen: “Dat lijkt me prachtig om te doen. Mensen bekend maken met Christus, zodat Hij in hun leven een plaats krijgt en ze als christen hun leven vormen geven als individu, echtpaar en gezin en als lid van de geloofsgemeenschap van de kerk.”

Meer informatie over de wijding vindt u hier.

Een filmpje met interviews met de te wijden diakens met daarop ook de Sint Martinuskerk in beeld vind u hier.

Plaats een reactie