Nog geen reacties

De Mantel zoekt vrijwilligers

 

Sinds het vertrek van pastor Paul Sas zijn er geen kerkvrijwilligers meer. Als pastoraal team van verzorgingshuis de Mantel (Voorburg) willen we toch graag vieringen verzorgen.

Vieringen vinden plaats op:

  • De eerste zondag van de maand (R.K., door vrijwilligers)
  • De tweede zondag van de maand (PKN Voorburg)
  • De derde vrijdag van de maand (R.K., de pastoraal werker van de Mantel)
  • De vierde vrijdag van de maand (protestants)

Voor de vieringen zoeken wij nog:

  • Kosters
  • Vrijwilligers die bewoners naar de kapel willen brengen
  • Muzikale ondersteuning (betaald)

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.

Namens het pastorale team van de Mantel, Nabor Langstraat (Nabor.Langstraat@florence.nl, 06 40 22 93 43)

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.