1

Dankwoord pastor Olsthoorn

Beste mensen van de Trinitas en van Sint Maarten, de dag van mijn priesterwijding, 27 mei 1961, is op een heel bijzonder wijze gevierd. Met Pinksteren 23 mei, mocht ik mijn zestigjarig priesterjubileum vieren. Die dag mocht ik in de Petrus en Pauluskerk met pastoor Bakker de Eucharistie vieren aan het altaar waaraan ik ook mijn eerste heilige Mis opdroeg. Velen van u waren, via livestream, tijdens de heilige Mis op het Pinksterfeest met ons verbonden.

Ik ben dankbaar voor de waardige verzorging van de viering door pastoor en assistenten, door koor, koster, drukkerij, bloemversierders, streamverzorgers en begeleiders. Rond de dag van mijn jubileum heeft u mij op een bijzondere manier willen verrassen in de vorm van kaarten mailtjes en andere attenties. Het is een enorme verzameling geworden. De woorden die daarbij geschreven zijn, maakten mij verlegen en soms geëmotioneerd.

Dank voor het licht van de Paaskaars dat door de pastoor aan mij werd doorgegeven, dank voor de mooie attentie in de vorm van bloemen. Graag zou ik antwoord willen geven op uw geschreven en gemailde woorden. Ik hoop dat u begrijpt dat dat niet kan. Daarom is dit mijn dankwoord.

Ik hoop dat we elkaar in de toekomst in en buiten het kerkgebouw nog regelmatig mogen ontmoeten. Ik hoop dat het u allen goed mag gaan. Mede door u waren het fijne dagen rond 27 mei, dagen die voor mij onvergetelijk zijn geworden. We houden samen de parochies in stand en we blijven met aandacht, zorg en gebed met elkaar verbonden!

Beste groeten, J. Olsthoorn

 

De video van de viering op 23 mei kunt u hier nog terugzien.

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    Leny en Jan van der Kraam zeg

    Het was een mooie viering. Fijn dat wij het zo mee konden beleven. Groeten, Jan en Leny

Plaats een reactie

1e Heilige Communie H. Petrus en PauluskerkNaar YouTube