Nog geen reacties

Collecte voor justitiepastoraat

Op zaterdag 10 en zondag 11 april is in onze kerken de jaarlijkse collecte voor het justitiepastoraat. De Stichting Uit-Zicht ondersteunt de pastorale zorg voor gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Haaglanden.

Op de psychiatrische afdelingen en in het ziekenhuis (Scheveningen heeft daarvoor een landelijke functie) is de hulp van de Stichting zeer welkom. Vanwege de Corona-maatregelen zijn nu helaas alleen individuele contacten mogelijk.

Pastoraal werker Alexandra de Krijger noemt een aantal zaken die ze met de opbrengst van de collecte doet.
– kaart met postzegel om te versturen naar kinderen, gezin en familie;
– attentie met Pasen en Kerst voor alle gedetineerden;
– moeder- en kindzorg bij geboortes;
– pastorale boeken voor gebed en bezinning;
– de aanschaf van een rozenkrans;
– de aanschaf van gitaren.

Meer over het werk van het justitiepastoraat vindt u hier.

Met onze gift geven wij uitdrukking aan onze verbondenheid met de gevangenen. Van harte aanbevolen.
U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken aan de Stichting Uit-Zicht: NL69 INGB 0009 400 600.

Plaats een reactie

Voor het aanmelden voor vieringen:Zie hier.