Nog geen reacties

Collecte voor justitiepastoraat

De Stichting Uit-Zicht ondersteunt de katholieke justitiepastores van de Scheveningse gevangenis. Zij leiden vieringen, begeleiden gespreksgroepen en voeren individuele pastorale gesprekken. Zij hebben een intensief contact met de gedetineerden en zijn voor veel van hen een vertrouwenspersoon. Ook steunen zij de gedetineerden met praktische hulp zoals tegemoetkoming in de kosten bij acute problemen, telefoonkaarten en postzegels om het contact met buiten goed te houden. Daarnaast is er ondersteuning bij resocialisatie en van speciale projecten, zoals de aanschaf van muziekinstrumenten.

De pastores, de vrijwilligers en de gedetineerden representeren samen de Kerk binnen de muren van de inrichting.

Op 15 en 16 april wordt in onze kerken een deurcollecte gehouden voor Stichting Uit-Zicht; het gironummer van de stichting is NL69 INGB 0009 400 600.
Dankzij uw steun kan Uit-Zicht het werk van de justitiepastores financieel blijven ondersteunen.

Meer over Stichting Uit-Zicht vindt u hier.

Plaats een reactie