Nog geen reacties

Collecte voor het justitiepastoraat

De Stichting Uit-Zicht ondersteunt de katholieke justitiepastores van de Scheveningse gevangenis. Zij leiden vieringen, begeleiden gespreksgroepen en voeren individuele pastorale gesprekken. Zij hebben een intensief contact met de gedetineerden en zijn voor veel van hen een vertrouwenspersoon. Ook steunen zij de gedetineerden met praktische hulp. Zij ondersteunen speciale projecten en bij resocialisatie. De pastores, vrijwilligers en gedetineerden vormen samen de Kerk binnen de muren van de inrichting.

Op 6 en 7 april wordt in onze kerken een deurcollecte gehouden voor Stichting Uit-Zicht; het gironummer van de stichting is NL69 INGB 0009 400 600.

Dankzij uw steun kan Uit-Zicht het werk van de justitiepastores financieel blijven steunen.

Plaats een reactie