Nog geen reacties

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en gezonden

Onder het motto ‘Gedoopt en gezonden’ roept paus Franciscus de hele Kerk op tot een opleving van ons missionair bewustzijn en onze missionaire inzet. Hij heeft oktober 2019 tot Buitengewone Missiemaand uitgeroepen.

De paus schrijft: “Onze missie is gegrondvest op het vaderschap van God en het moederschap van de Kerk. De opdracht die de verrezen Jezus met Pasen geeft, berust in het Doopsel: zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik u, vervuld van de heilige Geest, ter verzoening van de wereld. Deze missie is deel van onze identiteit als christenen; zij maakt ons verantwoordelijk om alle mensen in staat te stellen zich hun uitverkiezing tot aangenomen kinderen van de Vader te realiseren, hun persoonlijke waardigheid te erkennen en ontzag te hebben voor de intrinsieke waarde van ieder menselijk leven van conceptie tot de natuurlijke dood. Het huidige ongebreidelde secularisme (…) verhindert authentiek menselijk broederschap, dat haar uitdrukking vindt in wederkerig respect voor het leven van iedere mens.”

Op 6 oktober is het Wereldmissiedag van de kinderen. In onze vieringen zullen we dan aandacht aan dit onderwerp besteden. Op 20 oktober is het Missiezondag. Daarover leest u in het volgende nummer. Meer informatie over de Buitengewone Missiemaand vindt u op de Engelstalige website: www.october2019.va/en.html.

Plaats een reactie