Nog geen reacties

Broeder Valerius overleden

Op 26 september overleed, één dag vóór zijn 89e verjaardag, broeder Valerius (Lex) Weiler. Hij was van april 1984 tot oktober 1995 pastoraal werker in de toenmalige H. Benedictusparochie. Het was destijds een unieke situatie dat een parochie door een niet-priester werd geleid. Toen het bisdom in 1983 geen kans zag een opvolger te benoemen voor de vertrekkende pastoor Vulsma, is de parochie zelf op zoek gegaan en met broeder Valerius in contact gekomen. Hij is vervolgens door de bisschop benoemd als pastoraal werker. Valerius heeft in de periode dat hij in de Benedictusparochie werkzaam was de parochie tot grote bloei gebracht. Een van zijn initiatieven, de tweewekelijkse maaltijd in de Benedictuszaal functioneert nog steeds.

Hij was lid van de congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis (FIC), ook wel genaamd de ‘Broeders van Maastricht’. Hij woonde lange tijd in het ‘Stadsklooster’ aan het Haagse Westeinde, de laatste jaren in de Beyart te Maastricht, het klooster-zorgcentrum van de congregatie. De uitvaart vond, in aanwezigheid van een grote Haagse/Rijswijkse delegatie, op 3 oktober plaats in de kapel van de Beyart; hij is begraven op het kerkhof van de broeders in Maastricht.

Plaats een reactie