Nog geen reacties

Brief van de bisschop ter bemoediging

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

 

“Op basis van onze katholieke mensvisie weten wij dat wij als mensen niet zomaar individuen zijn, maar personen met een wederzijdse verantwoordelijkheid in de gemeenschap die we met elkaar vormen.”

 

“We mogen persoonlijk ervaren dat het Woord van God niet verlamt, maar ons in beweging houdt, en helpt om ons hart te blijven openen en waakzaam te zijn in de geest van het Evangelie.”

In een brief aan alle gelovigen van het bisdom Rotterdam schrijft Mgr. Van den Hende:
“In de afgelopen dagen klonk regelmatig de verzuchting ‘daar gaan we weer’ als reactie op het weer toenemen van het aantal corona-besmettingen. Velen van ons hadden het gevoel dat na de zware maanden in het voorjaar en het daarna weer op gang komen van het maatschappelijk leven, ondanks de nodige beperkingen op allerlei gebied, nu toch betere tijden zouden gaan aanbreken.”

Zie hier voor de complete brief.

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.