Nog geen reacties

Bidden voor de schepping

Wij maken deel uit van de schepping. Deze realiteit moeten we ons opnieuw eigen maken. Het is niet alleen een gedachte. Het is het geleefde leven zelf. We moeten het ons echt ten volle realiseren. Het feit dat wij schepping zijn maakt deel uit van de Blijde Boodschap van het Rijk Gods, zo schrijft paus Franciscus in de encycliek Laudato si’. De paus zet de scheppende liefde van God centraal. De schepping is als een realiteit verlicht door de liefde die ons oproept tot een universele gemeenschap. De wereld is aan de mens toevertrouwd, alles is ons door God gegeven. Er is geen kloof tussen de mens en de wereld van het dierlijke: alles hangt met elkaar samen.

De paus heeft 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping. In het weekeinde van 3 en 4 september besteden wij hier in onze kerken aandacht aan. Als we bidden voor de schepping moeten we ook bidden voor onszelf, dat we tot een nieuwe visie op de schepping komen en komen tot een ecologische bekering.

Plaats een reactie