Nog geen reacties

Bidden voor de schepping

Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping. In dat weekeinde zullen wij in onze kerken hier aandacht aan besteden. Als we bidden voor de schepping moeten we vooral ook bidden voor onszelf, dat we tot een nieuwe visie op de schepping komen en komen tot een ecologische bekering.

Wij moeten ons de realiteit van de schepping op een nieuw manier eigen maken. Het gaat om het geleefde leven zelf. In de encycliek Laudato si’ breidt paus Franciscus met het idee van het Evangelie van de schepping de blijde boodschap van het Rijk Gods uit met dat wij schepping zijn. Hiervoor zet de paus de scheppende liefde van God centraal. De schepping is als een realiteit verlicht door de liefde die ons oproept tot een universele gemeenschap. De wereld is aan de mens toevertrouwd, alles is ons door God gegeven. De gedachte van een kloof tussen de mens en de wereld van het dierlijke wordt verlaten: alles hangt met elkaar samen.

Hoe noodzakelijk onze aandacht en zorg voor onze aarde is, blijkt uit de wijze waarop wij momenteel met de vruchten van de aarde ons geeft, omgaan. Op maandag 29 juli was het “Earth overshoot day” ofwel “Overschrijdingsdag”. Op deze dag hebben wij mensen verbruikt wat de aarde in één jaar produceert. Dit jaar was dat dus op 29 juli. De mensheid heeft in zeven maanden de jaarproductie van de aarde verbruikt. De resterende vijf maanden teren we in op de reserves van de aarde. We putten haar uit en nemen een voorschot op de toekomst. We leven deze vijf maanden ten koste van de komende generaties. Voor onze huidige manier van leven hebben we als wereldbevolking ongeveer eenendriekwart aarde per jaar nodig hebben. En als we naar onze Nederlandse manier van leven kijken, is het nog erger. Nederland had haar aandeel al begin mei verbruikt. Als iedereen op dezelfde wijze leeft zoals wij zijn er jaarlijks drie aardes nodig.

Voor meer informatie over de encycliek Laudato si’ zie hier.

Plaats een reactie