1

Als leerling het Evangelie leven

Begin juni werd in Kerk aan de Vliet aangekondigd dat het pastoraal team aan een nieuw pastoraal beleidsplan werkte. Op 8 juni is het concept aan een aantal parochianen voorgelegd voor commentaar Daarover is in augustus in Kerk aan de Vliet bericht.

Enigszins vertraagd door de operatie van pastoor Bakker wordt nu het nieuwe beleidsplan gepubliceerd. U vindt het hier.

 

 

In juni schreef pastoor Bakker het volgende.

Als leerling het Evangelie leven

Dankbaar ben ik voor elk goed gebaar, ieder goed woord dat gedeeld wordt met een ander naast je. Dankbaar ben ik voor elk oprecht gebed voor een ander naast je. “Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden.” (Mt 18,20)

De goede beweging

De goede beweging van een parochie is gastvrijheid schenken. Een vindplaats bieden voor u, jou en mij, voor allen die zich geroepen voelen zich in te zetten voor een netwerk van geloof en liefde in de realiteit van de wereld van vandaag. De goe- de beweging van een parochie is het leerling van Jezus zijn serieus nemen. Een vindplaats bieden voor u, jou en mij, voor allen die als leerling van Jezus in woord en daad het Evangelie leven. Naast de aandacht voor de gastvrijheid willen we de komende jaren in de parochies naar wegen
zoeken om het leerling van Jezus zijn te verdiepen en te ondersteunen.

Onze parochies in beweging

De zondag wordt belangrijker door meer betekenis te geven aan het omzien naar elkaar (de gastvrijheid) en het leerling zijn van Jezus in woord en sacrament (de verdieping). Op de dagen door de week is er aandacht voor kleine gemeenschappen als vindplaatsen van geloof, hoop en liefde en die zo het leerling zijn ondersteunen.

Nu denkt u misschien: er wordt steeds gesproken over leerling zijn. Wat betekent dat leerling zijn? Zie dit vooral in de zin van: ik wil meer ontdekken! Meer ontdekken over het leven: wat bezielt mij ten diepste? Wat verbindt ons met elkaar en hoe zijn wij christen in deze tijd? Meer ontdekken over het geloof: de liefde van Christus en de kracht van de heilige Geest laten mij geen rust.

Laten we vooral met elkaar in alle Hartelijkheid Helder krijgen om Heilig te leven. Dat is een levenslange uitdaging, in ieder geval voor mij.

Pastoor W. Bakker

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    Olsthoorn J.W. zeg

    Dank voor gedegen werkstuk. We gaan samen ons best doen om samen Kerk te zijn en te blijven. J. Olsthoorn

Plaats een reactie

Aanmelden voor een viering in de kerken van RK VlietstreekZie hier.