Nog geen reacties

Algemene Ziekenzalving

In al hun kwetsbaarheid richten mensen zich tot onze God om hen in het Sacrament van de Ziekenzalving aan te raken en te sterken wanneer de levensomstandigheden om meer nabijheid vragen van God. In het Evangelie zien we dat Jezus de mensen, die hierom vragen, aanraakt met zijn woorden, met zijn handen en in hun hart. De priester bidt bij het toedienen van het Sacrament van de zieken: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil en verlichting schenken.” Daarnaast is het goed om zichtbaar te maken dat nabijheid en medeleven gevraagd is aan de medemensen in zijn Naam, dat een naast familielid of goede bekende  aanwezig is om zijn of haar hand op de schouder te leggen tijdens de Ziekenzalving. Na afloop bent u welkom om onder het genot van een kop koffie of thee samen te zijn en elkaar te ontmoeten.

De Ziekenzalving is in drie verschillende kerken. Op dinsdag 24 september om 14.30 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk en op donderdag 26 september om 14.30 uur in de St. Martinuskerk. Wilt u zich opgeven bij het centraal parochiebureau in Voorburg, 070 327 45 11, of het secretariaat te Leidschendam, 06 51 11 34 54, met vermelding van de kerk waar u het sacrament wilt ontvangen en eventueel gewenste hulp bij vervoer.

Op dinsdag 8 oktober om 14.30 uur in de HH. Benedictus en Bernadettekerk. Opgeven bij Open Huis van de Bonifatius, 070 399 24 16, onder vermelding van het aantal personen en eventuele gewenste hulp bij vervoer.

Plaats een reactie