Nog geen reacties

Algemene Ziekenzalving

In het Evangelie lezen we hoe Jezus kwetsbare mensen aanraakt. Met liefdevolle woorden richt Hij zich tot hen. Zo geeft Hij hen kracht en brengt Hij genezing. In het Sacrament van de Ziekenzalving richten wij ons tot onze God en vragen Hem ons aan te raken en te sterken wanneer de levensomstandigheden meer om Gods nabijheid vragen.

De priester bidt bij het toedienen van het Sacrament van de Zieken: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil en verlichting schenken.”

Daarnaast is het goed om zichtbaar te maken dat nabijheid en medeleven gevraagd is aan de medemensen in zijn Naam, dat een naast familielid of goede bekende aanwezig is om zijn of haar hand op de schouder te leggen tijdens de Ziekenzalving. Na afloop bent u welkom voor ontmoeting en samenzijn met een kop koffie of thee.

De Ziekenzalving is in drie kerken.

  • Op dinsdag 13 september om 14.30 uur in de St. Martinus en op donderdag 15 september om 14.30 uur in de HH. Petrus en Paulus. Wilt u zich opgeven bij het centraal parochiebureau in Voorburg, 070 327 45 11, of het secretariaat te Leidschendam, 070 327 43 10, met vermelding van de kerk waar u het sacrament wilt ontvangen en eventueel gewenste hulp bij vervoer.
  • Op dinsdag 27 september om 14.30 uur in de 125-jarige H. Bonifatius. Opgeven bij Open Huis van de Bonifatius, 070 399 24 16, onder vermelding van het aantal personen en eventuele gewenste hulp bij vervoer.

Plaats een reactie