3

Afscheid Tom Kouijzer

De heilige Geest werkt in àlle aspecten van het leven

In verband met zijn op handen zijnde vertrek heeft pater Tom Kouijzer voor het Pinksternummer van Kerk aan de Vliet een interview gegeven, waarin hij ingaat op de werking van de Geest in het leven van de mensen en in de Kerk. Het afscheid van pater Kouijzer is op zondag 4 juli om 9.30 uur in de Sint Martinuskerk. Zie het liturgierooster voor de laatste vieringen van pater Kouijzer in de verschillende kerken.

Wat betekenen God en het geloof voor jou?
“Geloof is een persoonlijke relatie met God. Vanaf mijn kindertijd heb ik Gods aanwezigheid als een belangrijk aspect van het leven ervaren. Geloof is de essentiële relatie met Iemand, die Er-is. Die relatie moet steeds opnieuw ontdekt worden, ook als je een theologische studie hebt gedaan.” 

“God is een absolute Aanwezigheid, persoonlijk in mijn werkelijkheid aanwezig. De wereld is niet mechanisch, niet toevallig; er zit bezieling achter, een Persoon. Alles wat we over die Persoon zeggen, is een metafoor: een poging om een beeld van Hem te vormen. Dat beeld van God is nooit een bezit: God blijft een mysterie. De ervaring van God is breder dan het kerkelijke liturgische leven; liturgie is wel de ‘verdichting’ van die ervaring, zij draagt bij aan die ervaring.”

Waar komt je ‘begeestering’ vandaan?
“Mijn enthousiasme komt voort uit het gevoel, geroepen te zijn om gestalte te geven aan het leerling zijn van Jezus, om de sacramenten te bedienen. Dat geeft voldoening; het voelt goed ondanks het feit dat het niet vanzelfsprekend is. Die roeping past bij mij. Dit is de weg die voor mij is bedoeld; dat geeft me enthousiasme, vreugde, dankbaarheid. Ik ben ook enthousiast voor vriendschappen, literatuur en natuur.”

Hoe wil je dat de Geest in mensen werkt?
“Ik hoop dat iedere gelovige een eigen relatie heeft met God, die ze diep kunnen beleven en met anderen kunnen delen. Het geloof gaat niet alleen om het naar de kerk gaan, maar moet echt geleefd en gevoeld worden in het dagelijkse leven, en in de omgang met anderen. Het hoort bij àlle aspecten van het leven; dat is de Geest die in mensen werkt.”

Hoe kan de Geest werken via de Kerk?
“Het ‘hoe’ van de toekomst is nooit duidelijk. Als de Kerk maar blijft bijdragen aan een zinvol samenleven, en we binnen de Kerk maar tolerant zijn en elkaar minder de maat nemen. Soms ervaren mensen een zekere spanning tussen traditie en autoriteit (die serieus moeten worden genomen) en waar het in wezen om gaat: de relatie van de mensen met God. Traditie en open staan voor ontwikkeling kunnen samen gaan. De Kerk probeert de Geest over de mensen te laten komen, om de beleving van het geloof in iemands leven aan te wakkeren. Ze moet zichtbaar zijn in de maatschappij, en in méér talen spreken, zoals Paulus, die in de synagoge een andere taal sprak dan op het marktplein. Laat je maar leiden door wat er op je pad komt. Alle grond kan heilige grond worden; daarin werkt de Geest. Ik wordt nederig en dankbaar als ik voel dat iemand zich aan mij toevertrouwt en voel dan verantwoordelijkheid, een moreel en spiritueel appel waarin God aanwezig is.”

Reacties ( 3 )

 1. Beantwoorden
  Ineke Huitema zeg

  Heel jammer dat deze pater weer vertrekt.

 2. Beantwoorden
  Joke van der Laan zeg

  Heel jammer inderdaad om hem nu al weer te moeten missen.
  Wij vonden hem een fantastische aanwinst die goed in het team paste!

 3. Beantwoorden
  Lizette de Groot zeg

  De laatste dag van Tom Kouijzer bij ons… helaas!

  Voor de korte periode die je bij ons was wil ik je heel hartelijk bedanken voor jouw innemende, rustige, ervaren en betrokken inzet in onze kerken. Heel bijzonder vond ik de (deels Engelstalige en over heel de wereld gestreamde) Doop, jouw mooie overwegingen en de lach in jouw ogen.

  We zullen je gaan missen, maar wensen je van harte een nieuwe parochie toe waar je met bezieling en steun van Maria, en met groei en plezier je thuis mag voelen.

  Graag tot ziens!

Plaats een reactie

Nieuws over coronamaatregelen:zie hier