Nog geen reacties

Adventsactie: Ieder kind een goede start

De Adventsactie vraagt onze aandacht voor de hoop. Zij steunt projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven. In El Salvador wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van jonge kinderen. Zoals in de arme plattelandsgemeente Guarjila, in het noorden van het land.

Het Ana Manganaro ziekenhuis wil ouders helpen bij de zorg voor de lichamelijke en mentale gezondheid van hun kinderen. Om zo hun kansen op een beter leven te vergroten en de keten van armoede te doorbreken. Zestien medewerkers van het Ana Manganaro ziekenhuis volgden hiervoor een aanvullende opleiding. Deze gezondheidswerkers brengen hun kennis en vaardigheden over op ouders. Inmiddels heeft een groot aantal moeders, vaders en zwangere vrouwen een training gevolgd of een adviesgesprek gehad. Daarnaast is het ziekenhuis bezig met het opzetten van een gespecialiseerd centrum, waar kinderen van 0 tot 3 jaar met een ontwikkelingsachterstand stimuleringstherapie krijgen.

In het weekend 17/18 december krijgt de Adventsactie bijzondere aandacht in de vieringen en is er een deurcollecte voor dit project. Tevens hopen we een mooie bijdrage aan het project te leveren door de verkoop van kerststukjes in het weekend 10/11 december. U kunt natuurlijk ook een gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 van Adventsactie.

Plaats een reactie