Nog geen reacties

Adventsactie 2021

In de Advent leven we toe naar de geboorte van Jezus en denken we aan de laatste zware weken van Maria. Toepasselijk heeft de Adventsactie het thema gekregen ‘Een gezonde start voor moeder en kind’. Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom zwangerschap, bevalling en de periode erna.
Wij kozen een project in Zimbabwe voor een opvanghuis bij een kraamkliniek.

In het weekend van 18 en 19 december is de tweede collecte bestemd voor Zimbabwe. Tevens hopen we een mooie bijdrage aan het project te leveren door de verkoop van kerststukjes in de weekenden van 11 en12 en 18 en 19 december. En u kunt natuurlijk ook een gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie.

 

Gedichten ‘Moeder en Kind’

Om bij onze kinderen het thema van de Adventsactie onder de aandacht te brengen, nodigen we hen uit gedichten te maken over het thema ‘Moeder en Kind’.
Hier vindt u hierover meer informatie.

Plaats een reactie

Nieuws over coronamaatregelen en aanmelden voor vieringen:zie hier