Nog geen reacties

Adventsactie 2019: ‘Kinderen brengen hoop’

De Adventsactie, die loopt in de vier weken vóór Kerstmis, heeft dit jaar als motto ‘Kinderen brengen hoop’. Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop dat ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem…

Wat een verdriet als je dan met je kind moet vluchten, omdat de politieke en humanitaire situatie in je land geen enkel uitzicht op een toekomst biedt. Dat overkomt vandaag de dag talloze Venezolaanse moeders (en vaders) die met hun kinderen naar Peru, en dan met name de hoofdstad Lima, vluchten. Meer dan twee miljoen zijn er al geteld en in Peru leidt deze toestroom van vluchtelingen dan ook tot spanningen en vreemdelingenhaat. De Venezolanen komen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.

De Adventsactie ondersteunt, met onze hulp, dit jaar de katholieke organisatie Warmi Huasi (‘Huis voor vrouwen’ in de lokale taal Quechua), die zich inzet voor jonge kinderen die vanuit Venezuela zijn gevlucht naar Lima, de hoofdstad van Peru. Warmi Huasi ondersteunt en begeleidt hun ouders en verzorgers en zet twee kindercentra op voor kinderen van 0-5 jaar. Vanuit die centra werkt men aan de integratie van de Venezolaanse vluchtelingen in de Peruaanse samenleving.

In het weekend 21/22 december zullen we voor dit doel een collecte houden.
Behalve in de collecte kunt u een bijdrage overmaken via rekening NL21 INGB 0000 0058 50 van Vastenactie Den Haag met vermelding ‘Venezolaanse vluchtelingenkinderen’. Nee, dit is geen verschrijving! De Adventsactie valt onder de koepel van Vastenactie.

Plaats een reactie