Nog geen reacties

Adventsactie 2018: Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central

In de Adventsactie van dit jaar richten wij ons op de Democratische Republiek Congo, in het bijzonder de provincie Congo Centraal. Anders dan de naam doet vermoeden, is dit de meest westelijke provincie van het land, de enige die grenst aan de Atlantische Oceaan.

In de provincie Congo Central wonen veel alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en kunnen niet lezen en schrijven. Deze jonge moeders hebben daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Een opleiding kan hen in staat stellen te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Ze kunnen dan zorgen dat hun kinderen wel naar school gaan en gezond blijven. Zo doorbreken zij hun situatie van structurele armoede.

De Stichting Redemptio, van de paters redemptoristen, heeft in een aantal parochies in de provincie een opleidingsproject opgezet om het toekomstperspectief van deze jonge meisjes en vrouwen te verbeteren. Het doel is een duurzaam netwerk op te bouwen van naaiateliers, naaicoöperaties en verkooppunten waar de gemaakte kleding wordt verkocht. Dit moet de vrouwen in staat stellen te voorzien in het levensonderhoud van henzelf en hun gezinnen.

Denk niet dat het allemaal van een leien dakje gaat: de meeste dames moeten eerst leren lezen en schrijven en met geld omgaan, kostprijs en verkoopprijs berekenen, naast natuurlijk de naaiopleiding. Het project loopt nu een paar jaar en resultaten zijn veelbelovend: ze hebben een voorbeeldfunctie en trekken steeds meer kandidaten aan, zodat de toekomst van dit project er goed uitziet.

De Bisschoppelijke Adventsactie ondersteunt dit project van harte.
Wilt u meehelpen deze hulp mogelijk te maken door uw gift?
Dat kan op bankrekening IBAN: NL89 INGB 065 310 0000, t.n.v.: Adventsactie, Den Haag

Zaterdag 15 en zondag 16 december zal er in de vieringen in de Sint Martinus en de HH. Petrus en Paulus aandacht geschonken worden aan deze actie en zal er een deurcollecte zijn.

Plaats een reactie