Nog geen reacties

Actie Kerkbalans van start

Actie Kerkbalans 2019

Hoe bijzonder is het dat we op de zon- en feestdagen inspiratie en ontmoeting vinden in onze kerk. Graag vragen wij uw aandacht voor de instandhouding van onze geloofsgemeenschappen en de daarvoor noodzakelijke kerkgebouwen. Wist u dat alleen al het onderhoud van een kerk zo’n € 90.000 per jaar kost? Voor het onderhoud zijn we volledig afhankelijk van uw bijdragen.

Wist u dat u heel makkelijk uw gift volledig fiscaal aftrekbaar kunt maken? Meer informatie kan de penningmeester, Vincent Dobbe (vincent_dobbe@hotmail.com) u geven.

Bankrekening Sint Maarten: NL60RABO0365900435
Bankrekening Trinitas: NL33RABO0365991325
Bankrekening Bonifatius: NL70RABO0323109675

 

 

Sint Maarten en Trinitas

Op zondag 10 maart ging in parochies Sint Maarten (Voorburg) en Trinitas (Leidschendam) de Actie Kerkbalans van start. In de Bonifatiusparochie wordt de Actie Kerkbalans in mei gehouden.

Afgelopen jaar werd het 125-jarig bestaan van de Sint Martinuskerk gevierd. Volgend jaar vieren we dat de HH. Petrus- en Pauluskerk 140 jaar bestaat. Wij mogen deze jubilea vieren: de gemeenschappen die er samenkomen zijn springlevend. Zij drijven op trouwe vrijwilligers die heel veel doen. Maar gebouwen en gemeenschap in stand houden kost ook geld. Geef om en voor onze parochies zodat we kunnen blijven bestaan; ons geloof kunnen vieren en ons werk binnen en buiten de parochie kunnen voortzetten.

Pastoor Bakker riep de parochianen zondag na de Eucharistievieringen op om op royale wijze bij te dragen. In de op ruim zesduizend adressen bezorgde folder schrijft hij: “Onze parochies zijn zelfs ouder dan de jubilerende gebouwen. Maar ze zijn nog steeds vitaal en zien uit naar het volgende jubileum. Uw bijdrage is echt hard nodig –  financieel en als vrijwilliger – om dat volgende jubileum te bereiken. Voor elk bedrag zijn wij dankbaar, maar als u de mogelijkheid heeft om uw bijdrage iets te verhogen, zou dat heel welkom zijn. Wij zullen deze op verantwoorde wijze besteden. Alvast veel dank en een hartelijke groet.”

Financiële overzichten

De definitieve cijfers over 2018 zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De cijfers over 2017 vindt u hier.

Plaats een reactie