Nog geen reacties

Aardbeving in Syrië en Turkije

De Nederlandse Bisschoppen vragen de parochies in het weekend van 11 en 12 februari te bidden en te collecteren voor de vele slachtoffers van de recente aardbeving in Syrië en Turkije. Wij doen dat in onze kerken.

Na deze allesverwoestende aardbeving in het betreffende gebied, is elke bijdrage welkom. De opbrengst gaat via Vastenactie direct naar de caritasorganisaties en kleine lokale partners in Syrië en Turkije om ter plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie, Den Haag, onder vermelding van Noodhulp Aardbeving.

Zie hier voor meer informatie.

Plaats een reactie