Nog geen reacties

Aanmelden voor een viering in de kerken van de RK Federatie Vlietstreek

Welkom in de kerk

U bent weer welkom bij de vieringen in onze kerken. Het gebruikelijke rooster van vieringen is weer van toepassing. Daarnaast zijn er extra vieringen op zaterdag.

Vanaf 1 juli zijn er geen beperkingen meer wat het aantal bezoekers betreft. Wel is de anderhalvemeterregel van kracht en dat beperkt de capaciteit van onze kerken drastisch. Om de gebruikelijke aantallen mensen in onze kerken te kunnen ontvangen is het aantal vieringen in het weekeinde binnen de federatie uitgebreid.

Het complete rooster van vieringen vindt u hier.

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus gelden voor het aanmelden voor vieringen in de kerken van de federatie Vlietstreek de volgende regels. In het belang van ieders gezondheid en om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen aan onze vieringen deel te nemen, zijn deze regels nodig.

Hiermee voldoen wij aan de voorschriften die de overheid ons oplegt en handelen we in overeenstemming met de door de Nederlandse bisschoppen vastgestelde richtlijnen. Een vriendelijk verzoek aan allen om in ieders belang deze regels serieus te nemen.

 1. Alleen voor vieringen op zaterdag en zondag in een van de kerken van de federatie Vlietstreek is aanmelding vooraf noodzakelijk.
  Aanmelding voor de doordeweekse vieringen is vanwege het aantal verwachte bezoekers niet nodig.
 2. Aanmelding moet om organisatorische redenen uiterlijk om 11.30 uur op de dag voor de betreffende viering plaatsvinden.
 3. Aanmelding voor vieringen in de HH. Benedictus en Bernadettekerk en in de H. Bonifatiuskerk kan via:
  06 82 91 43 27 op donderdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 11.30 uur en via reserveren@bonifatiusparochie.info
 4. Aanmelding voor vieringen in de St. Martinuskerk en in de HH. Petrus en Pauluskerk kan via:
  06 51 11 34 54 op donderdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 11.30 uur en via reservering@sintmaarten-trinitas.nl
 5. Bij de aanmelding wordt gevraagd naar de gezondheid van u en uw huisgenoten. Bij klachten blijft u thuis.
 6. Bij aanmelding per e-mail duurt de afhandeling langer dan per telefoon, omdat er tijdens de telefoonuren geen tijd voor de e‑mail is. Voor een snelle afhandeling is het gewenst dat u in deze mail verklaart dat u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten hebben die mogelijk op corona wijzen.
 7. Huisgenoten die samen een viering willen bezoeken moeten zich samen aanmelden.

Als wij van de GGD horen dat iemand met corona een viering heeft bezocht, zullen wij de aanmeldingslijsten gebruiken om u daarover te informeren. Wij geven geen namen aan andere instanties door. De lijsten worden na drie weken vernietigd.

Een overzicht van alle maatregelen tegen corona vindt u hier.

Gezondheidsklachten die op corona kunnen wijzen

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag u niet naar de kerk komen.

 • Hebt u de afgelopen vierentwintig uur of op dit moment één of meer van de volgende (milde) klachten:
  neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 • Hebt u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Hebt u het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen zeven dagen vastgesteld?
 • Hebt u een huisgenoot met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en hebt u korter dan veertien dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Plaats een reactie

Rechtstreekse uitzending van de Eucharistieviering op zondag.Zie hier.