Nog geen reacties

Aandacht voor de naaste in de tijd van corona

Juist in deze tijd is het belangrijk dat wij aandacht hebben voor onze naasten, mensen die hulp nodig hebben, mensen die eenzaam zijn en juist nu in het geheel geen contact meer hebben met anderen.

De prefaties van de Veertigdagentijd roepen ons hiertoe op.

Prefatie van de veertigdagentijd I
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd.

Prefatie van de veertigdagentijd III
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. Gij hebt gewild dat wij U dank betuigen door onszelf te versterven. Zo behoedt Gij ons, zondaars, voor overmoed en eigenwaan en doordat wij het voedsel broederlijk delen met hen die honger hebben, maakt Gij ons tot navolgers van uw mildheid.

 

Lastige tijden… vooral voor de ouderen

Ben Lachhab van Resto VanHarte bereidt samen met vijftien vrijwilligers in de kantine van de Shell in Rijswijk dagelijks in totaal honderdduizend maaltijden. De maaltijden worden ingevroren en zijn voor 5 à 6 euro te koop voor ouderen in de regio. Ook restaurant Savarin kookt mee. Zij richten zich vooral op Rijswijkse en Leidschendam-Voorburgse ouderen.

Als u denkt voor zo’n maaltijd in aanmerking te komen, kunt dat per mail aan ons laten weten.

Voor de distributie zijn er nog mensen nodig die de maaltijden weg willen brengen. Ook daarvoor kunt u zich per mail bij ons melden.

 

‘Palmpaasstokken’ in de tijd van corona

In plaats van de traditionele palmpaasstokken hebben de kinderen getekende palmpaasstokken gemaakt. Op deze manier zijn er via de parochies 79 tekeningen van kinderen naar zieken en ouderen gegaan. Daarnaast hebben kinderen dit ook in hun kring gedaan. Zie hier.

 

Uitgifte voedselbonnen door de voedselbank Haaglanden

Nu er door de uitdeelpunten van de voedselbank Haaglanden geen voedsel verstrekt wordt, heeft de Parochiële Cartitasinstelling (PCI) van H. Bonifatiusparochie besloten om de uitgifte van voedselbonnen door de voedselbank financieel te ondersteunen. Het betreft hier de uitdeelpunten in Laak en in de HH. Benedictus en Bonifatiuskerk. Deze actie gebeurt in nauw overleg met de protestantse diaconie.

Meer informatie over de PCI H. Bonifatiusparochie vindt u hier.

 

Vastenactie: ‘Jacinta r€kent op ons’

Onze actie voor Jacinta gaat via bank en giro gewoon verder. Zie hier.

 

Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen coronahulp met #nietalleen: www.nietalleen.nl

Ook onze kerken hebben zich hierbij aangemeld.
Zie hier voor de aanbeveling van de Nederlandse bisschoppen.

 

KBO Leidschendam: Coronavirus

Het virus zorgt voor de afbrokkeling van onze veilige wereld.
Sociale contacten worden tot het minimum beperkt waardoor veel mensen in een isolement terecht komen.Als u behoefte heeft om iemand telefonisch te spreken schroom dan niet en bel een van onze ouderenadviseurs.

Elly van der Ham: 070 327 43 68
Leo van Ewijk: 070 327 39 91
Mieke van der Berg: 070 320 26 18

 

 

Plaats een reactie