Nog geen reacties

9 november: bisschop Van den Hende over ‘Een netwerk van liefde’

Op zaterdagmorgen 9 november komt bisschop Van den Hende naar onze federatie om te spreken over de kerkgemeenschap als ‘Een netwerk van liefde’. Deze bijeenkomst in de
HH. Benedictus en Bernadettekerk is voor iedereen toegankelijk, maar in het bijzonder bedoeld voor allen die werk maken van de naastenliefde. De bisschop zal aan de hand van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37) met ons spreken over de centrale plaats van de liefde in de dienende rol van de Kerk in de maatschappij. Deze bijeenkomst is een uitvloeisel van ons nieuwe beleidsplan ‘Als leerling het Evangelie leven’. Dit document vindt u hier.

Binnen onze parochies zijn er verschillende instanties op dit gebied actief zoals de Parochiële Caritasinstellingen, MOV-groepen, werkgroepen gericht op zieken en ouderen en op nabestaanden. Daarnaast zijn er de mensen die mensen naar de kerk brengen, die voedsel inzamelen voor de voedselbanken, die maaltijden verzorgen, die aandacht hebben voor asielzoekers, voor gedetineerden, voor verstandelijk beperkten en voor mantelzorgers. Een redelijk volledig overzicht vindt u in de brochure ‘Caritas aan de Vliet’, die u hier vindt. Maar ook buiten de parochies geven vele parochianen gestalte aan de naastenliefde.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 9.30 uur bent u welkom. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en eindigt om 12.30 uur. Graag u uiterlijk 5 november opgeven bij het parochiebureau in Voorburg parochie@sintmaarten-trinitas.nl of per telefoon: 070 327 45 11.

Plaats een reactie