Nog geen reacties

4 mei viering: Vrijheid in Verbondenheid

Om 18.30 uur begint in de Sint Martinuskerk de 4 mei viering, die de Raad van Kerken dit jaar organiseert samen met de Liberaal Joodse Gemeente en het Sint Maartenscollege. Het thema van 4 en 5 mei dit jaar is ‘Vrijheid in Verbondenheid’. De Raad van Kerken heeft hierin verbondenheid gezocht met andere religies, in het bijzonder het jodendom, met andere generaties door met jongeren in gesprek te gaan, en met de slachtoffers van de oorlogen van nu en die uit de tweede wereldoorlog, die wij op 4 mei gedenken.

De viering is dan ook uitdrukkelijk bedoeld voor alle generaties en mensen van binnen en buiten de kerk. Het College van Burgemeester en Wethouders zal in de viering aanwezig zijn en na afloop zullen stille tocht naar het monument in Sijtwende en de herdenking die daar door de gemeente wordt verzorgd in verbinding staan met de viering.

Andries Nek, godsdienstleraar en pastor van het Sint Maartenscollege, heeft met collega’s van de secties godsdienst, geschiedenis en Nederlands aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog en herdenken. Hij heeft met jongeren een deel van de viering voorbereid, waarin ze verslag doen van wat op school is beleefd. Dennis Heijmans van de Joods Liberale gemeente zal de joodse traditie inbrengen. De muzikale bijdragen komen van twee generaties, Louis Cosman op het orgel en Anna Schormans met zang. Menno Meihuizen en Leo Valk zijn de liturgen.

De leden van de Raad van Kerken kijken uit naar de viering en hopen u allen daar te ontmoeten.

Plaats een reactie