Nog geen reacties

25 jaar KKI Rijswijk

Op zondag 11 juni had ik het genoegen om namens het federatiebestuur aan de Mis deel te nemen die de KKI (Keluarga Katholik Indonesia, Katholieke Familie Indonesië) heeft gevierd ter ere van haar 25-jarig bestaan. De KKI is opgericht door en ten behoeve van de Indonesische, katholieke gemeenschap in Nederland. Er is onder andere een KKI in Rijswijk, een KKI in Amsterdam en één in België. De KKI in Rijswijk heeft tot 2011 de Mis gevierd in het voormalige Don Bosco gebouw. Daarna is men verhuisd naar onze HH. Benedictus en Bernadettekerk.

De KKI voorziet in een grote behoefte onder de katholieken van Indonesische afkomst. Allereerst omdat de Mis voor het grootste deel in het Indonesisch wordt gehouden. Maar ook omdat de beleving van de Mis aansluit bij de Indonesische cultuur. Bij bijzondere vieringen, zoals dit jubileum, wordt de entree van de priester voorafgegaan door een aantal danseressen. De (koor)gezangen tijdens de Mis zijn in het Indonesisch en de muziek is sterk georiënteerd op de Indonesische populaire muziek. Dus geen tot weinig Latijn, geen orgel maar piano/gitaar/een slagwerkinstrument. Verder is het gebruikelijk dat na afloop van de Mis aan de kerkgangers een bescheiden Indonesische maaltijd wordt aangeboden. Iedereen die ervaring heeft met de Indonesische cultuur zal dat niet verbazen. Wel moet hierbij vermeld worden dat de gewone Mis van de KKI eenmaal in de veertien dagen wordt gehouden en pas om 13.00 uur begint. Sommigen komen van ver dus het is wel zo fatsoenlijk om na de Mis een maaltijd aan te bieden.

Ik versta een klein beetje Indonesisch en begreep daarom dat het pastoraal team uitvoerig heeft gesproken over de belangrijkste gebeurtenissen in de KKI Rijswijk sinds de oprichting. En een uitvoerig dankwoord heeft gewijd aan de oprichters/voormalige bestuursleden. Waarvan een aantal uiteraard in persoon aanwezig waren. Namens het pastoraal team en het bestuur van de KKI richten pastoor Eko Manek en dhr. Charles van Hek (voorzitter KKI) ook een dankwoord tot pastoor Bakker, voormalig pastoor Lex van Deelen en het beheerteam van de HH. Benedictus en Bernadettekerk en het federatiebestuur.

Na afloop van de Mis heb ik het pastoraal team en het bestuur van de KKI uiteraard namens ons pastoraal team, de beheerraad HH. Benedictus en Bernadettekerk en het federatiebestuur van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Snel nadat de Mis was afgelopen werd een smakelijke maaltijd genuttigd. En daarna begon het feest. Er werd een forse verjaardagstaart aangesneden, gezongen en gedanst. Ook het pastoraal team liet zich, wat zingen en dansen betreft, niet onbetuigd!

Toen ik om 16.30 uur vertrok was het feest nog lang niet afgelopen.

Rob van der Brugge

Plaats een reactie