Nieuwe groep Vormselvoorbereiding

In januari 2024 beginnen wij met een nieuwe groep die zich voorbereidt voor het heilig Vormsel. De informatiebijeenkomst over het nieuwe traject is op woensdag 22 november om 20.00 uur in de Benedictus en Bernadette kerk in Rijswijk. Misschien hebben jij of je ouders vragen of twijfels? Dan is deze...

Lees verder

Nieuwe naam voor de gefuseerde parochie

Door de voorgenomen fusie ontstaat er een nieuwe parochie. In overleg met de bisschop van Rotterdam worden u twee parochienamen aangereikt. Alle parochianen mogen hun stem uitbrengen. Achterin de kerken liggen stembiljetten. U kunt u stem ook via e-mail uitbrengen. Naast de gekozen naam dient u hierbij ook uw naam,...

Lees verder

Leesgroep: De kunst van het liefhebben

Liefde en eenheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Christus navolgen is de radicale keuze maken te willen liefhebben zoals Christus en dat vraagt eenheid. Chiara Lubich (1920-2008) stichtte de wereldwijde Focolarebeweging. Door te leven met het Evangelie ontwikkelde zij haar eigen kunst van het liefhebben. In een verzameling teksten –...

Lees verder

Samen één parochie

Samen Kerk zijn aan de Vliet We zijn samen Kerk in de RK Federatie Vlietstreek, die bestaat uit drie parochies en vier kerkgebouwen. Na acht jaar van meer en beter samenwerken is het moment aangebroken om een volgende stap te zetten. De beleidsplannen in de afgelopen jaren hebben gewerkt aan...

Lees verder