Inspiratiebijeenkomst ‘Zorg voor de schepping’

Op zaterdag 22 oktober kwamen twintig mensen in de pastorie van H. Bonifatiuskerk bij elkaar om na te denken over onze verantwoordelijkheid voor de schepping. Marjolein Tiemens hield een inspirerende inleiding waarin het leven, het bekeringsproces en de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi ons tot voorbeeld werd gesteld....

Lees verder