Afkortingen

Kerken: B&B: Benedictus en Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus en Paulus.
Soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering.

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

maandag  19.30 B&B Rozenkrans
maandag  20.00 B&B Eucharistieviering
dinsdag    9.00 P&P Eucharistieviering
1e dinsdag    9.30 B&B Gebedsviering
2e, 3e, 4e dinsdag    9.30 B&B Eucharistieviering
woensdag    9.30 Bon Eucharistieviering
woensdag  12.45 Mar Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
woensdag  19.00 P&P Rozenkrans
1e donderdag    9.00 Mar Eucharistieviering
2e, 3e, 4e donderdag    9.00 Mar Communieviering
vrijdag    9.00 P&P Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag    9.30 Bon Eucharistieviering

 

Met ingang van 29 oktober beginnen de vieringen op maandagavond in de HH. Benedictus- en Bernadettekerk een uur eerder.
Voortaan is dus om 18.30 uur de Rozenkrans en om 19.30 de Eucharistieviering.

 

Oktober: Rozenkransmaand

In oktober wordt op alle weekdagen in twee van onze kerken de Rozenkrans gebeden.
In de H. Bonifatius gebeurt dit om 19.30 uur in de pastorie en in de HH. Petrus en Paulus om 19.00 uur.
Eens per week wordt de Rozenkrans gebeden in de HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 19.30 uur
en in de St. Martinus op woensdag om 12.20 uur.

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Vrijdag 26 oktober

vr

 

19.00

 

P&P

 

Gebed

 

Kapelaan Huntjens

 

Plechtig Marialof

 

Zaterdag 27 en zondag 28 oktober: 30e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Bon

B&B

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Euch.

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Kapelaan Van Deelen

Pastor Van Eijk

Kapelaan Van Deelen

Paters SVD

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Latijn), na afloop koffie

Con Amore

Doopvieringen

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Donderdag 1 november: Allerheiligen

do

 

9.00

 

Mar

 

Euch.

 

Pastoor Bakker

 

Vrijdag 2 november: Allerzielen

vr

vr

vr

vr

9.30

10.00

19.00

19.00

Bon

P&P

Mar

P&P

Euch.

Euch.

Gebed

Gebed

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Past. Bakker & g.l. Pinkse & Agterdenbosch

Diaken Tolsma & gebedsleider De Wit

 

 

St. Maarten

JoKo

 

Zaterdag 3 en zondag 4 november: 31e zondag door het jaar. Zondag Bonifatiusparochie: Allerzielen

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

14.30

16.00

Mar

B&B

B&B

Mar

Bon

P&P

Bon

 

 

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Gebed

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Zanggroep, dag van de mantelzorg

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten, dag van de mantelzorg

Schola Cantorum, aansluitend gravenzegening

Samenzang, organist, kinderwoorddienst, dag van de mantelzorg

Oosterse Ritus

Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Sint Agatha

Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Noorthey

 

Woensdag 7 november: H. Willibrord

wo

wo

9.30

12.45

Bon

StM

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

 

Zaterdag 10 en zondag 11 november: 32e zondag door het jaar. Zondag Martinus: feest van Sint Maarten

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Paters SVD

Samenzang, inzameling voedselbank

Barina

St. Maarten, 125 jaar St. Marinuskerk, kinderwoorddienst & tienerkwartier & kindervertelv., inzameling voedselbank

Gloria Deo (Latijn)

Con Amore, inzameling voedselbank

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Zaterdag 17 en zondag 18 november: 33e zondag door het jaar & Werelddag van de Armen

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Bon

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus, 2e collecte RK jongerenwerk

St. Maarten

Koorschool, 2e collecte RK jongerenwerk, na afloop koffie

JoKo

Oosterse Ritus

 

Zaterdag 24 en zondag 25 november: Christus, Koning van het heelal

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Paters SVD

Vier Jaargetijden

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gerardus Majellakoor

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Zaterdag 1 en zondag 2 december: 1e zondag van de Advent (lezingencyclus jaar C)

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Mar

B&B

B&B

Mar

Bon

P&P

Bon

Mar

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Van Deelen

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

R.K. Oekraïense gemeenschap

Diaken Tolsma

Zanggroep, klompcollecte IPCI

 

Barina

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier, klompcollecte IPCI

Schola Cantorum

JoKo, klompcollecte IPCI

Oosterse Ritus

Doopvieringen

 

Zaterdag 8 en zondag 9 december: 2e zondag van de Advent. Zaterdag Bonifatius: Maria Onbevlekt Ontvangen

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

9.30

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Bon

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Paters SVD

Maria Onbevlekt Ontvangen

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gloria Deo (Ned)

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Zaterdag 15 en zondag 16 december: 3e zondag van de Advent

za

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Samenzang, deurcollecte Adventsactie

Resonet in Laudibus, hoofdcollecte voor PCI

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier, deurcollecte Adventsactie

Gloria Deo (Latijn), hoofdcollecte voor PCI, na afloop koffie

Schola Cum Jubilo, deurcollecte Adventsactie