Nog geen reacties

Missiezondag: Kerken helpen kerken

Traditiegetrouw is oktober bekend als de Wereldmissiemaand. Wereldwijd wordt aandacht gegeven aan de missie en missiewerken van de Wereldkerk onder het motto ‘Kerken helpen kerken. In Nederland is de organistie van de Werelmissiemaand toevertrouwd aan MissioMissio biedt financiële steun, wederzijdse bemoediging en evangelische getuigenis aan kerken in de wereld om zelf hun missie uit te voeren.

De wieg van de mensheid, land van koffie en geboorteland van de koningin van Sheba: Ethiopië. Dat land staat dit jaar in de Wereldmissiemaand centraal. Ondanks modernisering en een groeiende economie behoort Ethiopië nog altijd tot een van de armste landen van de wereld. In het autoritair bestuurde land zorgen etnische conflicten voor toenemende spanningen. Desondanks biedt Ethiopië onderdak aan vele duizenden vluchtelingen.

“God is ons een toevlucht en een sterkte” (Psalm 46): onder dit motto vraagt Missio onze aandacht voor het pastorale werk van de katholieke kerk in Ethiopië, waar slechts 0,7% van de bevolking katholiek is. Wij steunen de kerk in Ethiopië met gebed en een schaalcollecte voor Missio in het weekeinde 20 en 21 oktober. Ook kunt u een bijdrage storten op IBAN NL93 INGB 0000 0087 25 ten name van Missio, Den Haag.

Werkgroep MOV

Plaats een reactie