Nog geen reacties

Gemeenschappelijke viering van de Ziekenzalving

In al hun kwetsbaarheid richten mensen zich tot onze God om hen in het Sacrament van de Ziekenzalving aan te raken en te sterken wanneer de levensomstandigheden om meer nabijheid vragen van God en om zichtbaar te maken dat nabijheid en medeleven gevraagd is aan de medemensen in zijn Naam. Het zou goed zijn om een naast familielid of goede bekende van u mee te nemen, die zijn of haar hand op uw schouder kan leggen tijdens de Ziekenzalving.

Na afloop bent u welkom om onder het genot van een kop koffie of thee samen te zijn en elkaar te ontmoeten.

 

De Ziekenzalving vindt in drie verschillende kerken plaats.

Op dinsdag 25 september om 14.30 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk en op donderdag 27 september om 14.30 uur in de Sint Martinuskerk. Wilt u zich opgeven bij het centraal parochiebureau in Voorburg, 070 327 45 11, of het secretariaat te Leidschendam, 06 51 11 34 54, met vermelding van de kerk waar u het sacrament wilt ontvangen en eventueel gewenste hulp bij vervoer.

Op dinsdag 16 oktober om 14.30 uur in de H. Bonifatiuskerk. Opgeven bij Open Huis van de Bonifatiuskerk, 070 399 24 16, onder vermelding van het aantal personen en eventuele gewenste hulp bij vervoer.

Wij hopen velen van u te ontmoeten, mede namens de contactgroep Zieken- en Ouderen en de werkgroep Volwassenenpastoraat,

Pastoor Bakker en kapelaan Huntjens

Plaats een reactie