Afkortingen

Kerken: B&B: Benedictus en Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus en Paulus.
Soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering.

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

maandag

maandag

dinsdag

1e dinsdag

2e, 3e, 4e dinsdag

woensdag

woensdag

woensdag

1e donderdag

2e, 3e, 4e donderdag

vrijdag

vrijdag

19.30

20.00

  9.00

  9.30

  9.30

  9.30

12.45

19.00

  9.00

  9.00

  9.00

  9.30

B&B

B&B

P&P

B&B

B&B

Bon

Mar

P&P

Mar

Mar

P&P

Bon

Rozenkrans

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Gebedsviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding

Rozenkrans

Eucharistieviering

Communieviering

Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding

Eucharistieviering

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Zaterdag 4 en zondag 5 augustus: 18e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Zanggroep

Samenzang

St. Maarten

Samenzang

Samenzang, organist

 

Maandag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer

ma   9.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens

 

Zaterdag 11 en zondag 12 augustus: 19e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Mar

B&B

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Pastoor Bakker

Paters SVD

Samenzang

Samenzang

St. Maarten

Samenzang, na afloop koffie

Vakantiekoor

Doopvieringen

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Woensdag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

wo

 

12.45

 

Mar

 

Euch.

 

Pastoor Bakker

 

 

 

Zaterdag 18 en zondag 19 augustus: 20e zondag door het jaar (Bonifatius: Maria Tenhemelopneming)

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Bon

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pastor Van der Aart

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist

Samenzang

St. Maarten

Gerardus Majellakoor

Samenzang, organist

Oosterse Ritus

 

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus: 21e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

Euch.

Euch.

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Pastor Van der Aart

Pastoor Bakker

Paters SVD

Samenzang

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Samenzang

Vakantiekoor

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Zaterdag 1 en zondag 2 september: 22e zondag door het jaar & gebedsdag voor de schepping

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

B&B

Mar

Bon

P&P

Bon

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Van Deelen & pastor Van der Aart

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

 

Afscheid pastor Van der Aart, Resonet in Laudibus & Barina

St. Maarten

Schola Cantorum

Schola Cum Jubilo, kinderwoorddienst

Oosterse Ritus

 

Zaterdag 8 en zondag 9 september: 23e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

P&P

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Paters SVD

Kapelaan Huntjens

Samenzang

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Ned)

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

 

Vrijdag 14 september: Kruisverheffing

vr

vr

9.00

9.30

P&P

Bon

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

 

Zaterdag 15 en zondag 16 september: 24e zondag door het jaar & Vredeszondag & Kerkproeverij

za

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Van Deelen & diaken Tolsma

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Samenzang, organist, deurcollecte voor PAX

Gerardus Majellakoor, 2e collecte voor (ex)gedetineerden

Viering met kinderen, samenzang met gezinnen, deurcollecte voor PAX

Samenzang, 2e collecte voor (ex)gedetineerden, na afloop koffie

JoKo, deurcollecte voor PAX

 

Zaterdag 22 en zondag 23 september: 25e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Paters SVD

Samenzang

Barina

Vier Jaargetijden

Koorschool

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Dinsdag 25 september & donderdag 27 september: Gemeenschappelijke viering van de Ziekenzalving

di

do

14.30

14.30

P&P

Mar

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker & kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & kapelaan Huntjens

Con Amore

St. Maarten

 

Zaterdag 29 en zondag 30 september: 26e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

15.30

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Bon

Mar

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Gebedsleider Pinkse

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen & gebedsleider Pinkse

Kapelaan Van Deelen & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

R.K. Oekraïense gemeenschap

Kapelaan Huntjens

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gloria Deo (Latijn)

Con Amore

Oosterse Ritus

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

Oktober: Rozenkransmaand

In oktober wordt op alle weekdagen in twee van onze kerken de Rozenkrans gebeden.
In de H. Bonifatius gebeurt dit om 19.30 uur in de pastorie en in de HH. Petrus en Paulus om 19.00 uur.
Eens per week wordt de Rozenkrans gebeden in de HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 19.30 uur
en in de St. Martinus op woensdag om 12.20 uur.

 

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober: 27e zondag door het jaar

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

B&B

Mar

Bon

P&P

Bon

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Schola Cantorum, na afloop koffie

JoKo, kinderwoorddienst

Oosterse Ritus

 

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober: 28e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Paters SVD

Schola Cum Jubilo

Barina

Viering met kinderen, samenzang met gezinnen

Koorschool

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Dinsdag 16 oktober: Gemeenschappelijke viering van de Ziekenzalving

di

 

14.30

 

Bon

 

Euch.

 

Pastoor Bakker & kapelaan Huntjens

 

Samenzang

 

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober: 29e zondag door het jaar & Wereldmissiedag

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Bon

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, schaalcollecte voor Missio

Resonet in Laudibus, 2e collecte voor Missio

St. Maarten, schaalcollecte voor Missio

Gerardus Majellakoor, 2e collecte voor Missio

Samenzang, organist, schaalcollecte voor Missio

Oosterse Ritus