Spelenderwijs het religieuze gevoel bij kinderen ontwikkelen. Kinderen van jongs af op een vrije manier vertrouwd maken met symbolen, verhalen en rituelen van de christelijke traditie is onderdeel van een godsdienstige opvoeding.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen (0 tot 7 jaar) en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinus in Voorburg, tenzij anders aangegeven.

De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. De eerstvolgende KinderVertelVieringen zijn op:

27 mei 2018 om 15.30 uur Zacheusviering, ‘Kom uit de boom…’
17 juni 2018 om 15.30 uur Afsluiting van het seizoen.