Het sacrament van het Vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen Doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het Vormsel nog eens de kracht en de sterkte van de heilige Geest doorgegeven. Het is daarmee de bevestiging van het Doopsel. Het Vormsel wordt veelal toegediend aan jonge mensen. Als kind zijn zij gedoopt. Nu kunnen ze zelf verantwoordelijkheid dragen en zelf de keuze voor het geloof bevestigen. In het Vormsel bevestigt de heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling, geeft hem kracht om te blijven geloven en de Blijde Boodschap van Jezus uit te dragen.

Bij het Vormsel wordt de vormeling door de bisschop gezalfd met welriekende olie (Chrisma). Deze zalving verduidelijkt de naam van ‘christen’. Christus betekent ‘gezalfde’. Iedere gedoopte die nog niet is gevormd, kan het Vormsel ontvangen. De bisschop zalft een mens die verstandig genoeg is om zijn eigen keuzes te maken. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Hoe vieren we het Vormsel binnen de federatie Vlietstreek

Ieder jaar is er in een van onze kerken van de federatie Vlietstreek een Vormselviering. Het betreft over het algemeen jongeren in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Voorbereiding

De jongeren volgen een voorbereidingstraject van drie jaar. Zij beginnen in het laatste jaar van de basisschool en maken gezamenlijk de overgang naar het voortgezet onderwijs mee. Ieder jaar start er een nieuw traject, zodat er drie voorbereidingstrajecten naast elkaar lopen.

Tijdens dit driejarige project gaan de jongeren met leeftijdsgenoten uit de drie parochies in gesprek over wat geloven voor hen betekent. Dat doen ze in een vertrouwelijke omgeving. Jaarlijks zijn zeven of acht bijeenkomsten, meestal in de avonduren. Gezelligheid en plezier horen daar absoluut bij! Uiteindelijk kiezen ze zelf voor het ontvangen van het Vormsel.

Aanmelding

Ouders kunnen hun kinderen uit groep 8 in het najaar aanmelden voor het voorbereidingsproject. Jaarlijks is er een informatieavond waar ouders zich tot in detail kunnen informeren over het traject dat hun kinderen zullen volgen. Ter zijner tijd vindt u hier de plaats en tijd van de informatieavond.

Voorwaarde voor deelname aan het Vormsel is dat men gedoopt is. Mocht dit nog niet het geval zijn dan is het Doopsel onderdeel van het voorbereidingstraject.