Nog geen reacties

Priesterwijding diaken Huntjens

Op zaterdag 2 juni zal bisschop mgr. Van den Hende diaken Daan Huntjens tot priester wijden in de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth aan de Mathenesserlaan 305 in Rotterdam. De viering begint om 11.00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd om deze wijdingsplechtigheid bij te wonen. Voorafgaand aan de viering is er gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Na afloop van de viering staan er koffie/thee en een broodje voor u klaar.

Vanuit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg rijden er, bij voldoende aanmelding, twee bussen naar de kathedraal en na de wijding weer terug. Vertrek vanuit Voorburg bij de voormalige Goede Herderkerk om 9.45 uur en in Rijswijk bij de Benedictus-Bernadettekerk eveneens om 9.45 uur. De kosten hiervoor bedragen € 10,00. U kunt zich opgeven bij uw lokale parochiesecretariaat of per email bij: secretariaat@bonifatiusparochie.info. Indien u met eigen vervoer komt dient u rekening te houden met betaald parkeren in de buurt van de kathedraal (pin of creditcard of parkeerapps.)

Diaken Huntjens zou het zeer op prijs stellen u te ontmoeten op zaterdag 2 juni, maar vraagt u ook om hem in deze voorbereidingstijd op zijn priesterwijding op te nemen in uw gebeden.

Plaats een reactie